top of page

Trillingsarme kelderwanden

Juli 2020 - Het realiseren van een dubbelaagse binnenstedelijke parkeerkelder is een grote operatie. In de toekomst levert het natuurlijk wel veel profijt op, omdat er extra parkeerplaatsten in plaats van straatparkeren worden gemaakt. Om de kelder te kunnen maken moet er een betonnen kuip worden gemaakt die de omliggende grond stabiliseerd en het grondwater tegenhoud. Deze bakken worden vaak gemaakt door tijdelijk stalen damwanden in de grond te trillen, waarna er afgeschermd kan worden opgebouwd. Het invoeren van deze damwanden gaat echter gepaard met veel lawaai en trillingen. Op dit werk is er bewust gekozen voor een trillingsarm alternatief genaamd CSM. Hierbij wordt het beton stapgewijs plaatselijk in de grond gebracht om de kelderwand te vormen.
bottom of page