top of page

Amoveren achterzijde

Juni 2020 - Het hof aan de achterzijde van het monument is in de loop van tijd verrommeld met verschillende bouwwerken en verkeerde in slechte staat. Dit deel van het complex maakt daarom plaats voor vervangende nieuwbouw. Het terrein is in voorbereiding voor de nieuwbouw na de sloopwerkzaamheden vlak gemaakt. Dit ten behoeve van de machines die de keerwanden moeten realiseren. Deze keerwanden zijn nodig om uiteindelijk de parkeergarage te kunnen verwezenlijken. De keerwanden worden met cement in de grond gevormd. Het is een trillingsarm systeem.

bottom of page